Uudised ja teated

Taastuvenergia toetus alates 1. jaanuarist 2022

1. Detsember 2021

Perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2022 on taastuvenergia tasuks iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) eest on 1,13 senti kilovatt-tunni kohta, millele lisandub käibemaks 20% (1,36 senti/kWh koos KM-ga).

Vastavalt Elektrituruseaduse paragrahvile  592 lg (1)  kannab taastuvelektri ja tõhusa koostootmise lisakulu tarbija vastavalt tema poolt tarbitud võrguteenuse mahule. Antud taastuvenergia toetuse määr on kõigile elektritarbijatele võrdne ja toetuse määr vaadatakse läbi üks kord aastas  ning avalikustatakse järgmiseks kalendriaastaks Elering OÜ kodulehel http://www.elering.ee/ hiljemalt 1. detsembril.

Oktoobri 2021 üldteenuse hind on 14,42 s/kWh

8. November 2021

Oktoobri üldteenuse hind koos käibemaksuga on VKG Elektrivõrgud OÜ võrgupiirkonnas 14,42 s/kWh.

Sealhulgas üldteenuse kaalutud keskmise hind on 11,23 s/kWh, üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning ärikasum on 0,79 s/kWh ning käibemaks on 2,40 s/kWh.

Elektriarvel lisanduvad üldteenuse hinna alusel ostetavale elektrienergiale ka võrguteenus, taastuvenergiatasu ja elektriaktsiis.

Lähemalt loe siit