Elektrituru osaline avanemine aastal 2010

2010

31. Detsember 2010

27.02.2010.a. jõustus elektrituruseaduse muutmise seadus, vastavalt sellele avati alates 01.04.2010.a Eestis elektriturg 35% ulatuses, st tarbijad, kes ühes tarbimiskohas tarbivad elektrienergiat rohkem kui 2 GWh aastas, peavad ostma elektrienergiat vabaturult.

Elektrihind koosneb neljast komponendist: elektrienergia, võrguteenus, taastuvenergia toetus ja aktsiis. Vabaturg kujuneb üksnes elektrienergia osas, kusjuures elektrit saab osta turul omavahel konkureeritavatelt müüjatelt. Elektrienergia hind vabaturul on väga kõikuv, kuid pigem on see kõrgem kui tänane suletud turu hind. Üldjuhul vabaturu klientidel on kaks peamist valikut: kas osta elektrienergiat mõneks ajaks fikseeritud hindadega või osta elektrit börsilt, kusjuures hind sõltub elektrienergia pakkumisest ja nõudlusest igal kauplemisperioodil (igas tunnis).

Võrguettevõtja kohustus on teavitada tarbijat tema vabaturu kliendi staatusest kahe kuu jooksul pärast kalendriaasta lõppu.

Peamised valikud, mis peab vabatarbija tegema:

  • Kellelt elektrienergiat edaspidi osta?
  • Millal sõlmida elektrienergia leping?
  • Kui kauaks leping sõlmida?

Tarbijal on õigus valida elektrienergia müüja ja bilansihaldur. Hetkel tegutseb Eestis neli bilansihaldurit, kellel on olemas kogemus vabaturu tingimustes tegutsemises.

Bilansihalduriteks on:
Baltic Energy Services OÜ
Eesti Energia AS
Elektrum (endine Latvenergo Kaubandus OÜ)
Nordic Power Management OÜ

Elektrienergiat saab osta ka elektribörsilt, mis alustas Eestis tegevust alates 1.04.2010.

Igal turuosalisel peab olema avatud tarnija. Juhul kui vabatarbija ei vali endale avatud tarnijat või turuosalise avatud tarne leping on katkenud, siis loetakse tema avatud tarnijaks kuni uue lepingu sõlmimiseni see võrguettevõtja, kelle võrguga on tema elektripaigaldis ühendatud. Võrguettevõtja osutab selle alusel avatud tarnet bilansienergia hinnaga. Avatud tarnet saab ühes tarbimiskohas osutada üks avatud tarnija. Turuosaline võib avatud tarnijat vahetada kalendrikuu möödudes. Avatud tarnija vahetamisest tuleb bilansihaldurile vähemalt üks kuu ette teatada.

VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ ELEKTRIENERGIA AVATUD TARNE TÜÜPTINGIMUSED AVATUD TARNE LEPINGU KATKEMISEL