Ärifilosoofia

Ettevõttest

VKG Elektrivõrgud missioon
Meie missiooniks on klientide katkematult elektrienergiaga varustamine

VKG Elektrivõrgud visioon
Meie tulevikuvisiooniks on olla kõige efektiivsem elektrijaotusettevõte Eestis.

Väärtused – Avatus, Pühendumus, Areng

Ettevõte tugineb oma tegevuses Viru Keemia Grupi AS-i  kvaliteedi juhtpõhimõtetele.