Ettevõtte tutvustus

Ettevõttest

VKG Elektrivõrgud OÜ põhitegevusaladeks on elektrienergia võrguteenuse ja võrguteenusega seotud lisateenuste osutamine ning elektrienergia müük.

VKG Elektrivõrgud OÜ kuulub võrguteenuste müügimahtude poolest Eesti kolme suurema elektrienergia jaotusettevõtte hulka.

Ettevõtte osutab võrguteenuseid Ida-Virumaal ning teeninduspiirkond hõlmab järgmiste omavalitsuste territooriume: Narva linn, Narva-Jõesuu linn ja Sillamäe linn.

Ettevõte müüb elektrienergiat tarbijatele sõltumata piirkonnast.

Põhinäitajad:
- ligikaudu 33 000 era- ja äriklienti
- 372 alajaama
- 930 km 0,4-110 kv elektrivõrku
- aastane võrguteenuste maht 242,9 GWh
- käive 13,6 miljonit eurot
- 39 töötajat seisuga 31.12.2018

Ettevõttes toimib kvaliteedijuhtimise standardile ISO 9001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardile ISO 45001:2018 vastav juhtimissüsteem.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutuse DNV GL - Business Assurance poolt väljastatud sertifikaadid kehtivad kuni 20.12.2023.

VKG Elektrivõrgud OÜ kuulub Viru Keemia Grupp AS-i kontserni.

Ettevõttes toimib kvliteedijuhtimise standardile ISO 9001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardile ISO 45001:2018 vastav juhtimissüsteem.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutuse DNV GL - Business Assurance poolt väljastatud sertifikaadid kehtivad kuni 20.12.2023.