Kliendile

Klienditeeninduse kaudu on võimalik saada teavet kõigi VKG Elektrivõrgud OÜ pakutavate teenuste kohta, sõlmida/ muuta võrguteenuste osutamise ja elektrienergia müügilepingut, saada teavet kehtivatest hinnapakettidest ja tariifidest, arveldamisega seotud küsimuste kohta, lahendada võlaprobleeme, teostada makseid tarbitud elektrienergia eest ja muud.

Klienditeeninduse telefonid:

Võrguteenuste osutamise ja elektrienergia müügilepingud,
arvestinäidu teatamine, arved, kassa
716 6633

Liitumislepingud

716 6619
E-post klient.ev@vkg.ee