Arved ja tasumine

Kliendile

Arveldusperioodiks on kalendrikuu. Arve väljastatakse pärast arveldusperioodi  lõppemist  01.-10. kuupäeval, tulenevalt elektrienergia hindade kujunemisest 9. kuupäevaks saadud näitude alusel. Näitude puudumisel esitatakse prognoosarve aasta keskmise tarbimise alusel.

Juhul, kui arveldusperioodi tasu on väiksem kui 3 eurot, VKG  Elektrivõrgud OÜ arvet ei esita ning lisab selle summa järgmisele väljastatavale arvele.

NB! Kui Teie arvel on näidu juures tähis "p", siis see tähendab, et eelmise kuu viimase päeva seisuga arvestinäidud puudusid ning Teie tarbitud kogused on prognoositud.
Kui prognoositud kogus tegelikult tarbitud kogusest erineb, esitame tasaarvestuse tegelike andmete selgumisele järgneva arveldusperioodi arvel.

Võimalused arvete tasumiseks:

NB! Arve tasumisel palume kasutada viitenumbrit, mille leiate arvelt.