Euroopa Liidu regulatsiooniga kaotati kohalikud otsekorralduse skeemid ja 31. jaanuaril 2014 lõppes Eestis otsekorralduse skeemi alusel teenuse osutamine.

E-arve püsimakse teenuse kasutamise eelduseks on:

  • interneti panka tellitud e-arve (klient tellib meie iseteenindusest või klienditeenindusest, või oma pangast) ja
  • kehtiva e-arve püsimakse lepingu olemasolu (klient tellib oma internetipangast või pangakontorist).

Teadmiseks: E-arve on elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas. E-arve sisu on sama mis paberarvel ja ta on aktsepteeritav kui raamatupidamise algdokument. E-arve püsimakse teenus on maksjale mõeldud pangateenus, mis võimaldab panka saadetud e-arve alusel seadistada edaspidise sama teenuse arvete automaatse tasumise.

Täiendavаt infot võib leida:

http://www.seb.ee/igapaevapangandus/kontod-ja-arveldused/sepa-info

https://www.swedbank.ee/private/d2d/payments/domestic/sepa