Elektrivõrguga liitumine

Kliendile

Elektrienergia tarbimise ja/või tootmise eelduseks on võrguühenduse olemasolu.

Uus võrguühendus tuleb luua asukohta, kus seda seni ei ole olnud. Kui võrguühendus on katkestatud ja puudub võrguleping, tuleb võimalusel võrguühendus taastada või luua uus.

Mõlemal juhul tuleb elektrivõrguga ühenduse loomiseks esitada Liitumistaotlus elektrivõrguga liitumiseks.

Meie elektrivõrguga saavad liituda tarbimiskohad, mis asuvad meie teeninduspiirkonnas (Narva linn, Narva-Jõesuu linn ja Sillamäe linn).

Liitumismenetlus

Elektrivõrguga liitumiseks on vaja esitada Liitumistaotlus elektrivõrguga liitumiseks e-postile klient.ev@vkg.ee või edasta esindusse aadressil Paul Kerese tn 11, 20309 Narva.

Kui soovid hakata elektrit tootma, siis vaata lisainformatsiooni siin.

Liitumismenetlus algab pärast korrektse ja nõuetekohase liitumistaotluse esitamist.

Pakkumuse liitumislepingu sõlmimiseks väljastame kuni 30 päeva jooksul alates liitumistaotluse vastuvõtmisest.

Juhul, kui liitumise väljaehitamiseks peame liituma või muutma liitumise tingimusi põhivõrguettevõtjaga Elering, siis väljastame liitumislepingu pakkumuse kuni 30 päeva jooksul alates Eleringi poolse pakkumuse väljastamist meile.

Pakkumus kehtib kuni 60 päeva ning selle alusel sõlmitakse liitumisleping.

Liitumislepingus fikseeritakse liitumise maksumus, võrguühenduse valmimise tähtaeg ja tehnilised tingimused.

Pärast liitumislepingu sõlmimist tuleb liitujal tasuda liitumistasu. Suuremate liitumiste korral, mis nõuavad eraldi projekti, toimub tasumine osamaksetena sõltuvalt konkreetse objekti eripärast ja mahust. Liitumise väljaehitamise töödega alustame pärast liitumistasu laekumist.

Väiksemate liitumiste puhul võtab liitumise väljaehitamine 1-3 kuud.

Suuremate liitumiste puhul võtab liitumise väljaehitamine kuni 12 kuud, mahukamate liitumiste puhul ka kauem. Tööd sisaldavad projekteerimist, seadmete tarneid, ehitustöid, kokkuleppeid maaomanikega, kooskõlastuste taotlemist.

Pärast võrguühenduse valmimist tuleb elektrienergia tarbimiseks sõlmida kirjalik võrguleping ja enne liitumispunkti pingestamist esitada kõik vajalikud tehnilist nõuetekohasust kinnitavad dokumendid.

Elektrienergia ostmiseks tuleb sõlmida elektrileping meiega või mõne teise elektrimüüjaga.

Liitumistasudega saab tutvuda siin

Lisainformatsiooni saamiseks võta ühendust e-postil klient.ev@vkg.ee või telefonil 716 6619.