Ajutine võrguühendus kehtib kuni 1 aasta, välja arvatud juhul, kui ajutine võrguühendus on vastava maaüksuse ehitusobjektil, millel on olemas kehtiv alaline liitumisleping. Pingestamiseks on vajalik esitada teatis koos nõuetekohasuse tunnistuse koopiaga, välja arvatud juhul, kui peakaitse ei ületa 35 A. Sellise juhul piisab ehitaja deklaratsioonist.

Korterelamus uue liitumise või ühefaasiliselt pingesüsteemilt kolmefaasilisele ülemineku soovi korral on koos liitumistaotlusega vajalik esitada korteriomanike koosoleku, kus on osalenud üle poole kaasomandiosa omanikest, kui puudub korteriühistu, positiivne otsus. Korteriühistu olemasolu korral piisab juhatuse liikme või ametliku esindaja nõusolekust. VKG Elektrivõrgud OÜ korterelamus uuele liitujale eraldi uut liitumispunkti välja ei ehita, vaid esitab tehnilistes tingimustes omapoolsed nõuded mõõtepunkti väljaehitamiseks, kuhu monteeritakse elektrienergia arvesti. Kõik liitumised toimuvad hoonesiseselt sisevõrguga. Mõõtepunkti asukoht peab olema ligipääsetavas kohas, ega tohi olla korteris.