Kliendiandmete töötlemine

KliendileMüügilepingud

VKG Elektrivõrgud OÜ on oma füüsilisest isikust klientide isikuandmete vastutav töötleja.

Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada ning mis võimaldab klienti tuvastada, eristada või seostada (näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, tarbimiskoha andmed jm). Vajame neid andmeid selleks, et täita õigusaktidest, eeskätt elektrituruseadusest, tulenevaid kohustusi, täita kliendiga sõlmitud lepinguid ja pakkuda teenuseid.

VKG Elektrivõrgud OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.

Kliendiandmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vaja meie ülesannete täitmiseks. Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Meie koostööpartnerid (ehitus- ja hooldustööde ettevõtted, posti- ja trükiteenuste osutajad jm.) on volitatud töötlejad, kes võivad VKG Elektrivõrgud OÜ volitusel töödelda kliendi isikuandmeid ning on kohustatud järgima kliendiandmete töötlemise nõudeid.

Kliendil on õigus saada teavet tema kohta kogutud andmete osas, nõuda oma isikuandmete muutmist, ebaõigete andmete parandamist, töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb õigusaktist, ning teostada teisi isikuandmete kaitse seadusest ja -üldmäärusest tulenevaid õiguseid VKG Elektrivõrgud OÜ iseteeninduses, ettevõtte esinduses, klienditelefoni või e-posti teel.

VKG Elektrivõrgud OÜ klientide isikuandmete töötlemise põhimõtetega saab lähemalt tutvuda siin: Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Kui klient soovib oma kliendiandmete töötlemise kohta rohkem infot, palume võtta meiega ühendust. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel valed, soovime, et klient parandaks oma andmed VKG Elektrivõrgud OÜ iseteeninduses, või teavitaks meid. Kontaktandmed:
- klienditeenindus
- andmekaitsespetsialist

Kliendil on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: www.aki.ee, info@aki.ee, üldtelefon 627 4135.

VKG Elektrivõrgud OÜ volitatud töötlejad