Volitatud isikuandmete töötlejate nimekiri

KliendileMüügilepingud

Volitatud isikuandmete töötlejate nimekiri

Ettevõtte nimi Registrikood Isikuandmete töötlemise eesmärk
VKG Elektriehitus AS 11002506 Võrguseadmete käit
OpusCapita AS
10179336 Arvete trükk ja postitamine