Elektriarvestite näidud

Kliendile

Kaasaegsed arvestid võimaldavad näite lugeda kauglugemise teel. Näidud jõuavad meieni automaatselt ja igakuiselt näite esitama ei pea.

Andmeside häirete või muudel põhjustel võib juhtuda, et andmed tarbitud elektrienergia koguste kohta ei jõua meieni õigeks ajaks. Kui arve koostamise hetkeks ei ole meile andmeid tegelikult tarbitud koguste kohta laekunud, koostame arve prognoositud tarbimisandmete alusel. See kajastub arvel "p" tähisena näidu taga. Tarbimise koguseid prognoosime varasema tarbimise põhjal ning prognoosimine toimub vastavalt võrgulepingu tüüptingimustele. Kui andmete selgumise korral prognoositud kogused tegelikest kogustest erinevad, teeme tasaarvestuse järgmisel arveldusperioodil, mis kajastub antud perioodi arvel.

Kui arve on koostatud prognoositud andmete alusel ja prognoositud näit erineb oluliselt tegelikust näidust arvestil, soovitame meile teatada tegelikud näidud.

Näite saab teatada:

Näitude edastamisel palume teatada ka viitenumber või võrgulepingu number või tarbimiskoha aadress.

NB! Kahetariifse arvesti korral tuleb meile teatada nii päeva kui ka öö näidud.

Arve näidis