Plangid

Kliendile

Avaldus võrgulepingu sõlmimiseks (.doc)

Avaldus võrgulepingu lõpetamiseks (.doc)

Raha tagastamise avaldus (.doc)

Teatis elektripaigaldise kasutuselevõtu kohta (.doc)

Liitumistaotlus elektrivõrguga liitumiseks (.doc)

Elektritootja liitumistaotlus (.doc)

Taotlus elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks (.doc)

Taotlus tasu saamiseks tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest (.pdf)

Elektripaigaldise häirest põhjustatud kahjunõude avaldus (.doc)

Elektritoode ja katkestuse teade. Klientidele iseseisvaks kasutamiseks (.doc)

Elektritoode teade. Võimalik katkestus. Klientidele iseseisvaks kasutamiseks (.doc)

Tehnilised tingimused mõõtepunktidele kortermajades (.doc)

Plommimise taotlus (.doc)