Plommimine

Kliendile

Kõik meile kuuluvad elektriseadmed peavad olema alati plommitud.
Plommimine tagab, et elektrit tarbitakse kokkulepitud korras ning tarbimist on võimalik nõuekohaselt mõõta.

Plommid peavad olema järgmistel elektriseadmetel:

  • elektriarvestid,
  • mõõtetrafod (pinge- või voolutrafod),
  • sulavkaitsmed ja kaitselülitid,
  • mõõtmata ahelates asuvad jätkukarbid ja spetsiaalsed katted,
  • lahutus- ja lühistusklemmid.

Plommide eemaldamiseks ja paigaldamiseks tuleb meilt tellida plommimise teenus.

Iseseisev plommide eemaldamine on keelatud ning käsitletakse kui ebaseaduslikku tarbimist.

Plommide eemaldamise ja katkestuse vajaduse üle otsustab Teie elektrisüsteemiga tegelev elektrik. Küsimuste korral palume võtta meiega eelnevalt ühendust.

Plommimise teenust on vaja töödeks, mille teostamiseks tuleb elektriseadmetelt plommid eemaldada. Plommimine on vajalik elektrikilbi ja juhtmesitiku vahetamisel, uuendamisel või ümberehitamisel, kui seal paiknevad plommitud seadmed või juhtmed.

Mitmed tööd tuleb meiega eelnevalt kooskõlastada. Tutvu eelnevalt kindlasti tehniliste tingimustega.

Plommimise teenuse tellimiseks esita taotlus vähemalt 10 tööpäeva enne planeeritud tööde algust e-postile klient.ev@vkg.ee või edasta esindusse aadressil Paul Kerese tn 11, 20309 Narva.

Avariiliste olukordade puhul palume võtta meiega ühendust esimesel võimalusel telefonil 716 6666. Elektriohust teata telefonil 112.

Elektripaigaldiselt plommi eemaldamise ja plommimise vahele jääv ajavahemik ei tohi ületada üldjuhul 3 tööpäeva.

Teenuste hinnakirjaga saab tutvuda siin

Kui märkad, et plomm on rikutud või puudub,
anna sellest meile kohe teada e-postil klient.ev@vkg.ee või telefonil 716 6633.

Kui plomm on rikutud või puudub, saab seda käsitleda ebaseadusliku elektritarbimisena.