Plommimine

Kliendile

Kui arvesti ja peakaitse asuvad majas sees ehk elektrikilbis ning kilbis on vaja teha elektritöid, näiteks kilpi uuendada või ümber ehitada, ühendada elektrikaabel peakaitsmega vms, tuleb meilt tellida plommide eemaldamine ja ka hilisem plommimine.

Plommide eemaldamise vajaduse üle otsustab Teie elektrisüsteemiga tegelev elektrik. Plommide eelmaldamiseks tuleb kohale meie elektrik. Ise neid maha võtta ei tohi! Tarbimiskoha elektrisüsteemis olevatel VKG Elektrivõrgud OÜ-le kuuluvatel elektriseadmetel, näiteks arvestitel ja programmkelladel peavad alati olema plommid. Kui plomm puudub või on rikutud, loeme seda ebaseaduslikuks elektrienergia tarbimiseks ehk elektrivarguseks.

Plommimine tagab, et elektrit tarbitakse kokku lepitud korras ning tarbimist on võimalik täpselt mõõta. Kui plomm on puudu või rikutud, võib see viidata ebaseaduslikule elektritarbimisele ehk elektrivargusele. Elektritarbimine, mida ei ole võimalik mõõta, tuleb kompenseerida võrgutasu arvelt. Meie kui võrguettevõtja ülesanne on kindlustada, et elekter jõuaks tarbijani ainult kokku lepitud ja mõõdetaval viisil.

Plommitud peavad olema:

 • elektriarvestid,
 • terminalid ja tariifijuhtimiskellad,
 • mõõtetrafod (pinge- või voolutrafo),
 • lahutus- ja lühistusklemmid,
 • sulavkaitsmed ja kaitselülitid,
 • mõõtmata ahelate korral plommitakse jätkukarbikud või spetsiaalsed plommitavad katted.

Meie registreerime kõik meie paigaldatud plommid ja pildistame plommitud elektriarvesti. Kui avastate, et plomm on kadunud või riknenud, andke sellest meile kohe teada ühel loetletud viisil:

 • klienditeeninduses
 • helistades klienditelefonile 716 6633
 • kirjutades e-posti aadressile: klient.ev@vkg.ee

Elektrisüsteemi plommimine koos varasema plommi mahavõtmisega kliendi soovil

Elektrisüsteemi plommimine koos eelmise plommi mahavõtmisega, kui teete elektritöid kilbi plommitud osas, näiteks juhtmete ja kliendile kuuluva elektrikilbi vahetamine. Plommide eemaldamise vajaduse üle otsustab Teie elektrisüsteemiga tegelev elektrik. Juhul kui tuleb meie kohale kutsutud elektrik ja otsustatakse, et plommi polegi tarvis eemaldada, esitatakse kliendile arve väljakutse eest ikka. Plommi mahavõtmise ja uuesti plommimise aja määrab meie elektrik, kes võtab Teiega ise ühendust.

Elektripaigaldiselt plommi eemaldamise ja plommimise vahele jääv ajavahemik ei tohiks ületada seitset tööpäeva.

Kuidas plommimist koos varasema plommi mahavõtmisega tellida?

 • klienditeeninduses,
 • helistades klienditelefonile 716 6633
 • kirjutades e-posti aadressile: vkgev@vkg.ee

Plommimist saab tellida ainult võrgulepingu sõlminud klient (reeglina tarbimiskoha omanik) või tema poolt volitatud isik.