Regiooni heaks

Sotsiaalne vastutus

Ida-Virumaa vappVKG Elektrivõrgud OÜ on regioonis strateegilise tähtsusega ettevõte, kes garanteerib kaasaegse elu peamise ressurssi - elektrienergia kättesaadavuse. Tänu mitu aastat kestnud tööle on VKG Elektrivõrkude elektrivarustuskindluse näitajad Eesti parimad ning ühed parimad Balti riikides. Rikest põhjustatud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas (ingl System Average Interruption Frequency Index, SAIFI) oli 2013. aastal 1,233 ja 2014. aastal 0,641.

Ettevõte tegeleb püsivalt elektrienergia alternatiivsete tarnijate otsinguga, mille eesmärgiks on pakkuda klientidele odavamat elektrit (näiteks 2005. aastal edastati läbi võrgu LeeduIgnalina tuumajaamas toodetud elektrit).

VKG Elektrivõrgud on samuti regiooni üheks parimaks tööandjaks, mille töötajate rotatsioon ei ületa 5%, ning keskmine palk ületab maakonna keskmist.